شاک ویو تراپی ShockWave

شاک ویو تراپی ShockWave

شاک ویو یک روش درمانی غیر تهاجمی با امواج صوتی پرانرژی می باشد که در درمان بسیلری از مشکلات اسکلتی عضلانی استفاده می شود.امواج شاک ویو با ضربات مکانیکی و نفوذ به بافت های آسیب دیده سبب افزایش گردش خون بافت و ترشح مواد ترمیم کننده مانند پروستاگلندین ها شده و با افزایش سرعت ترمیم سبب کاهش درد و التهاب می شود.
امواج شاک ویو در درمان بافت هایی که با دارودرمانی و فیزیوتراپی و سایر روشهای درمانی بهبود نیافته اند، کاربرد دارد.
شاک ویو در درمان خار پاشنه (Plantar Fasciitis)، تاندونیت ها(تنیس البو، تاندونیت عضلات شانه)، بورسیت ها، تاندونیت آشیل، نقاط ماشه ایی (تریگرپوینت) و کمردرد کاربرد دارد.

کلینیک الهاممطالب علمیدرباره ماتماس با ما