مگنت تراپی – تخت مگنت

مگنت تراپی – تخت مگنت

این دستگاه با تولید و انتشار امواج مغناطیس با اشکال و شدتهای مختلف که تماما قابل برنامه ریزی است. حتی توسط شرکت سازنده حدود 50 برنامه به صورت پیش فرض در حافظه دستگاه تعبیه شده است که در درمان بیماریهای مختلف می تواند پزشک یا فیزیوتراپیست را همیاری کند. این امواج به صورت پالس به بیمار منتقل می شوند و تعداد پالسها و چگونگی این امواج در درمان بیماریهای مختلف متفاوت است.

کاربردهای رایج مگنت تراپی: پوکی استخوان، انقباض عضلانی، ترک خوردگی و شکستن استخوانها در نتیجه وارد شدن ضربه یا فشار، در مزمن، التهاب و درد شدید، خستگی….

کلینیک الهاممطالب علمیدرباره ماتماس با ما