فیزیوتراپی در بی ثباتی مچ پا (Ankle Instability)

بی ثباتی مچ پا معمولا به دنبال پیچ خوردن و آسیب به لیگامان ها و عضلات و بهم خوردن گیرنده های حس عمقی و تعادل ایجاد می شود. پس از بهبود پیچ خوردگی، لیگامان های کشیده شده معمولا شل تر و ضعیف تر می شوند و همین مشکل همراه با ضعف عضلات و بهم خوردن سیستم تعادلی در مچ پا، سبب می شود فرد حین راه رفتن احساس خالی کردن مچ پا و بی ثباتی کند و به دنبال آن دچار پیچ خوردگی های مکرر شود.
پبچ خوردگی معمولا در ورزشکاران شایع است اما اخیرا در افراد عادی هم به دلیل فقر حرکتی و استفاده از کفش های نامناسب شایع شده است. متاسفانه به دنبال پیچ خوردگی با سهل انگاری در درمان و جدی نگرفتن آن فرد دچار بی ثباتی و پیچ خوردگی مکرر در مچ پا شده و در طولانی مدت سبب بهم خوردن راستای استخوان های مچ پا و ایجاد دفورمیتی و انحراف در پا می شود.
بهترین درمان جهت پیچ خوردگی و بی ثباتی مچ پا فیزیوتراپی می باشد که با روش های درمانی متعدد سبب کاهش درد و ورم و التهاب و افزایش سرعت بهبود لیگامانهای کشیده شده می شود و در ادامه با تمرینات تقویتی سبب افزایش قدرت عضلات و همچنین تمرینات تخصصی جهت تقویت حس عمقی و تعادل سبب بهبود کامل پیچ خوردگی و بی ثباتی های مزمن می شود و از آسیب های ناشی از پیچ خوردگی مکرر جلوگیری می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

کلینیک الهاممطالب علمیدرباره ماتماس با ما