تخت کشش کمر و گردن

تخت کشش کمر و گردن

ترکشن یا کشش جهت برداشتن فشار از روی مهره های کمر و گردن استفاده می شود. معمولا در اثر استفاده نابجا و پوزیشن نامناسب و وارد آمدن فشارهای نابجا به ستون فقرات سبب نزدیک شدن مهره ها نسبت به هم و بیرون زدگی دیسک و درادامه فشار بر روی ریشه های عصبی و ایجاد درد رایکولار برای بیمار می کند و اصطلاحا دیسکوپاتی گویند. یکی از تکنیک های درمانی استفاده از دستگاه کشش می باشد. استفاده از دستگاه کشش کاملا تخصصی بوده و با توجه به علائم بیمار، قد و وزن بیمار میزان نیروی کشش، جهت کشش، زمان آن و همچنین نوع کشش مشخص و سپس دستگاه تنظیم می شود. کشش انواع مختلفی دارد که با توجه به تشخص پزشک و فیزیوتراپیست تجویز می شود:
کشش با استفاده از دستگاه (Continues/ Intermittent )
کشش دستی (Manual)
کشش وضعیتی (Positional)
Auto Traction
Gravity Traction
با استفاده از دستگاه کشش و برداشتن فشار روی مهره ها، دیسک بین مهره ای شروع به جذب آب و برگشت به فضای بین مهره ای کرده و علائم بیمار کم می شود. این درمان بصورت تکمیلی کنار درمان های دیگر استفاده شده و پس از کشش حتما باید تمرین درمانی اختصاصی جهت حفظ وضعیت جدید مهره ها و دیسک جهت بیمار طراحی و تجویز شود.کلینیک الهاممطالب علمیدرباره ماتماس با ما